Foto pets dating ru Sexchat not sign up

W piątek, 21 czerwca Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji konwencji miedzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania dochodów.Choć samo przyjęcie przez Sejm tej ustawy nie mogło zdziwić bacznego obserwatora życia politycznego to już sposób, w jaki przegłosowano tę ustawę, zdumiewa.

LOB ogranicza stosowanie postanowień danej umowy podatkowej w sytuacji, gdy miałby z tych postanowień skorzystać podmiot nieuprawniony, to znaczy niekontrolowany w pełni przez rezydenta podatkowego jednego z umawiających się państw-stron tej umowy.

Wiadomość dostępna od 21 czerwca 2013 w polskich mediach (bez subskrypcji): Posłowie przyjęli w piątek ustawę o ratyfikacji Konwencji między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania dochodów.

Za ustawą głosowało 423 posłów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Konwencja wejdzie w życie z pewnymi wyjątkami w dniu późniejszej notyfikacji, a w odniesieniu do wszystkich jej zapisów - 1 stycznia 2014 roku. Konwencji nie będzie można już wykorzystywać do tak zwanej optymalizacji podatkowej. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym stawka podatku u źródła w takiej sytuacji wynosi 20 procent.

Na przykład to tej pory podatnik mieszkający w kraju trzecim, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, chcący udzielić pożyczki podmiotowi polskiemu, w momencie wypłaty odsetek musiał potrącić podatek u źródła, czyli w Polsce. Podatnik mógł jednak wykorzystać umowę polsko-amerykańską, która aktualnie przewiduje zerowe opodatkowanie odsetek i nie ma w niej instytucji faktycznego właściciela.

Leave a Reply