Talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas

Siya ay may apat na kapatid na babae, sina Maria Elena (Ballsy) Aquino-Cruz, Aurora Corazon (Pinky) Aquino-Abellada, Victoria Eliza (Viel) Aquino-Dee, at Kristina Bernadette Aquino-Yap (Kris).

Noong 1965 hanggang 1981, siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila Universtity mula elementarya hanggang kolehiyo.

Isang Anekdota ukol Sa Pangulong Quezon Samantalang ang Pangulong Quezon ay nasa isang pagamutan sapagka't may-sakit, ay dinalaw siya ni Padre Serapio Tamayo, O.

P., isang matalik na kaibigan ng Pangulo noon ay Rektor ng Pamantasan ng Santo Tomas.

Wikang ingles ang ginamit ng nars sa pagpapabatid sa Pangulo na may panauhin. President, the prest is here." Dahil sa maling pagbigkas ng nars sa salitang "priest", inakala ng Pangulo na ang kanyang panauhin ay isang mamamahayag.

Ang pasigaw n autos ng Pangulo ay, "Sabihin mo sa 'press' na pumunta sa impyerno." Subali't bago niya natapos ang pangungusap na ito ay nakapasok na ang pari sa silid ng Pangulo at narinig ang pahayag na yaon.

talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas-41talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas-9talambuhay ng mga dating pangulo ng pilipinas-32

Ang mga bangkang may layag ay parang mga paru-parong puti na naghahabulan.Bago pa lamang pumapasok ang pari sa silid ng Pangulo ay hinadlangan na siya ng nars.Nang magpilit ang pari ay sinabi ng nars na maghintay nang ilang saglit pagka't ipagbibigay-alam muna niya sa maysakit ang kanyang pagdating.Naalala ko pa noon kasalukuyang kaming nakasakay sa bangka nang humulagpos ang isa kong tsinelas.Ang tsinelas ay ang gamit namin sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay Hindi nararapat.

Leave a Reply